Usługi

Usługi kadrowo - płacowe

W ramach usług kadrowo-płacowych oferuję Państwu:

  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w tym prowadzenie teczki osobowej, sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, ustalanie warunków wynagrodzenia, skierowań na badania lekarskie, świadectw pracy, ewidencji absencji chorobowej,
  • sporządzanie list płac, umów zleceń i umów o dzieło, wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • rejestrowanie pracowników w ZUS i ich wyrejestrowywanie,
  • rejestracja zwolnień lekarskich i nieobecności,
  • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych,
  • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie RMUA,
  • wyliczanie bieżących zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych (PIT-4 i PIT-8A),
  • roczne rozliczenie podatku z tytułu wynagrodzeń, w tym sporządzenie odpowiednich deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników.