Usługi

Pełna księgowość

Każda osoba, która prowadzi firmę musi prawidłowo ewidencjonować operacje gospodarcze. W zależności jednak od rodzaju działalności gospodarczej, a także od wysokości obrotów prowadzenie księgowości wygląda inaczej. Istnieją dwie formy księgowości. Jest to księgowość uproszczona (KPiR, ryczałt, karta podatkowa), a także pełna księgowość. Firmy mogą prowadzić księgowość uproszczoną tylko do pewnego momentu. Istnieje bowiem, jeśli chodzi o obrót firmy pewien limit. Pełna księgowość staje się obowiązkiem po jego przekroczeniu.

Pełna księgowość – próg

Jeżeli podmioty gospodarcze osiągnęły przychód za rok 2021 w wysokości kwoty co najmniej 9.188.200 złotych, osiągnęły limit. Prowadzenie pełnej księgowości jest wtedy ich obowiązkiem. Dotyczy to podmiotów, które zostały wskazane w art. 24a ust. 4, 4b, 4c oraz 4e i 4f. ustawy pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) W związku z tym, że podmioty osiągnęły limit do pełnej księgowości, pojawia się konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych. W niektórych sytuacjach pomimo, że nie został przekroczony limit, pełna księgowość zostaje wdrożona do firm. Takie działanie ma bowiem sporo plusów, o których napiszę poniżej.

Pełna księgowość – co to jest?

Pełna rachunkowość jest najbardziej zaawansowaną, a także skomplikowaną wersją prowadzenia ksiąg handlowych. Księgowane muszą być bowiem wszystkie operacje, które wykonuje przedsiębiorstwo. Przedsiębiorca musi prowadzić zatem bardzo precyzyjne rozliczenie wszystkich transakcji finansowych swojej firmy. Dzięki temu możliwe jest błyskawiczne sprawdzenie, jaka jest w danym momencie kondycja finansowa spółki. Pełna księgowość jest związana także z inwentaryzacją majątku przedsiębiorstwa oraz zobowiązań, które dotyczą innych podmiotów.

Dzięki temu można zapobiec nadużyciom, na przykład sytuacjom, gdy majątki firmowe są źle zarządzane lub pożytkowane. Przedsiębiorcy mogą także o wiele łatwiej określić swoje zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Prowadzenie pełnej księgowości nie dotyczy jednak wyłącznie kwestii majątkowych. Dotyczy bowiem również prowadzenia kart wynagrodzenia pracowników. Koszty zatrudnienia pracowników jest jeszcze łatwiej obliczyć.

Księgowość pełna charakteryzuje się szczegółowością, a także koniecznością zachowania precyzji. W związku z tym jest bardzo trudna do prowadzenia samemu. Szczególnie w sytuacji, gdy właściciel firmy do tej pory nie miał do czynienia z rachunkowością, prowadzenie pełnej księgowości może stanowić spory kłopot. Na szczęście istnieją dobre biura rachunkowe, które kompleksowo się tym zajmują.

Pełna księgowość – na czym polega?

Pełna księgowość oznacza konieczność bardzo szczegółowego prowadzenia wszystkich rozliczeń. Nie chodzi w tym wypadku wyłącznie o dokumenty sprzedaży i kupna, ale również o szczególnie rzetelne rozliczenie przelewów przychodzących oraz wychodzących, a także wszelkich operacji magazynowych. Księgowość pełna daje dzięki temu możliwość precyzyjnego rozliczenia wszystkich transakcji podejmowanych w firmie.

Pełna księgowość - zasady

W ramach pełnej księgowości prowadzonych jest kilka rozliczeń:

  • konta księgi głównej,
  • konta księgi pomocniczej,
  • dziennik,
  • zestawienie obrotów oraz sald umieszczonych w księdze głównej,
  • zestawienie sald na kontach pomocniczych,
  • wykaz składników pasywów i aktywów.

Dobre biuro rachunkowe ma spore doświadczenie w prowadzeniu księg rachunkowych, a to z kolei gwarantuje prawidłowo prowadzoną dokumentację. Wszelkie operacje gospodarcze muszą zostać odnotowane w wyżej wymienionych dokumentach.

Pełna księgowość czy uproszczona – którą wybrać?

Istnieją osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i pomimo, że jeszcze nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, decydują się na takie rozwiązanie. Czasami trudno jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czy lepiej wybrać księgowość pełną, czy też uproszczoną.

Księgowość uproszczona jest najłatwiejszą formą rozliczenia, jaką mogą prowadzić właściciele firm. Z tego też powodu nowi przedsiębiorcy decydują się zwykle na tę formę rachunkowości. Prowadzenie pełnej księgowości jest nieco droższe, ale przyczynia się do uzyskania pełnego obrazu sytuacji ekonomicznej firmy. Z tego też powodu zdecydowanie łatwiej jest właścicielom firm dokonać szczegółowej analizy przychodów oraz kosztów, a także podjąć właściwe kroki, które mają na celu zwiększenie zysków. Planowanie, a także realizacja przyszłych inwestycji to działania o wiele prostsze w przypadku prowadzenia pełnej rachunkowości. Można zatem powiedzieć, że pełna księgowość jest wręcz stworzona dla większych przedsiębiorstw. To właśnie one mogą w pełni wykorzystać jej potencjał.

Biuro rachunkowe – pełna księgowość

Zdecydowana większość działających w Polsce firm zatrudnia przynajmniej jednego księgowego. Bardzo często istnieją w firmach całe działy, które są dedykowane rozliczaniu podatków, a także zarządzaniu fakturami oraz przygotowywaniu bilansów finansowych. Pełna księgowość jest bowiem tematem trudnym i wymaga posiadania sporej wiedzy.

Co prawda samodzielne prowadzenie księgowości może wydawać się opłacalne ze względu na oszczędność pieniędzy to jest to jednak jedynie pozorna oszczędność. Czas, który przedsiębiorcy muszą poświęcić na rachunkowość mógłby bowiem być spożytkowany o wiele lepiej. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że popełnienie błędów w kluczowych sprawach dotyczących rachunkowości jest związane z ogromnym ryzykiem zarówno finansowym, jak i prawnym.

Liczba korzyści, które płyną z powierzenia pełnej księgowości w ręce specjalistów z biura rachunkowego jest naprawdę imponująca. Warto skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa, powierzyć odpowiedzialność za skomplikowane działania firmie księgowej, a dodatkowo zaoszczędzić na czasie i mieć klarowny obraz sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Nie zawsze konieczne jest przekroczenie limitu, aby warto było przejść na opisaną formę rozliczenia.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z usługi pełnej księgowości.