Usługi

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest najczęściej wybierana przez małych przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcom prowadzącym Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oferujemy:

  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy PIT,
  • roczne rozliczenie podatku, na podstawie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów,
  • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT,
  • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K na podstawie zapisów w rejestrach, sporządzanie deklaracji VAT-UE
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń.

RYCZAŁT

Przedsiębiorcy, których działalność generuje niskie koszty uzyskania przychodów najczęściej wybierają ryczałt ewidencjonowany. W ramach ryczałtu przewidziane jest obniżenie stawek podatkowych (nawet do 3%) w zamian za brak możliwości odliczania kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Przedsiębiorcom opodatkowanym w formie ryczałtu proponujemy następujące usługi księgowe:

  • prowadzenie ewidencji przychodów i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
  • dokonanie rocznego rozliczenia podatku,
  • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT.