Usługi

Zakres naszych usług i kompetencji

Świadczę usługi z zakresu obsługi finansowo–księgowej:

  • Księgi Handlowe i Rachunkowe,
  • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • kadry i płace,
  • rozliczenia podatkowe.

 Pomagam rozpocząć działalność gospodarczą:

  • rejestracja podmiotów gospodarczych (KRS, CEIDG)
  • doradztwo przy wyborze formy opodatkowania,
  • optymalizacja podatkowa.