Cennik

Cennik usług księgowych

Prowadzenie księgowości spółek prawa handlowego (księgi handlowe, rejestry VAT, JPK, środki trwałe, należności i zobowiązania, sprawozdania finansowe)

do 20 dokumentów 

750 zł 

do 100 dokumentów 

 900 zł 

kolejne 100 dokumentów

200 zł 

Prowadzenie księgowości stowarzyszeń i fundacji (księgi rachunkowe, środki trwałe, zobowiązania i należności, sprawozdania finansowe) 

do 20 dokumentów

500 zł

do 100 dokumentów

800 zł

kolejne 100 dokumentów

200 zł

Prowadzenie księgowości osób fizycznych i spółek cywilnych (PKPiR lub ewidencja przychodów, rejestry VAT, JPK, ewidencja środków trwałych i wyposażenia)

do 20 dokumentów

250 zł 

kolejne 10 dokumentów

50 zł 

do 60 dokumentów

400 zł 

do 100 dokumentów

500 zł 

kolejne 100 dokumentów

200 zł 

Kadry, płace, rozliczenie wynagrodzeń (ZUS, US)

pracownik/osoba wykonująca zlecenie

50 zł 

osoba wykonująca dzieło/zlecenie (bez ZUS)

30 zł 

Rozliczenie roczne dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

PIT-16, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39

od 50 zł 

*- ceny są podawane w wartościach netto